Onze werkwijze

Transparantie is voor ons van groot belang. We zijn van mening dat jij als klant recht hebt op inzicht in de structuur en de voortgang van jouw project.

Daarom vertellen we graag hoe wij werken en geven we hieronder de stappen weer die van toepassing zijn voor een algemeen totaalproject. Elk project is maatwerk, dus niet elke stap is van toepassing. Een bepaald proces is voor de ene klant anders dan voor de andere.

In grote lijnen is een totaalproject bij ons in volgende stappen in te delen:

 • bij informatiegevoelige ontwerpen wordt een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten
 • bespreken van het project en afstemmen op jouw specifieke wensen
 • haalbaarheidsstudie
 • opmaken offerte
 • bespreken offerte en toelichten van eventuele vragen
 • ontwerpen schema
 • uittekenen schema’s en lay-out van de PCB
 • optimaliseren van de pastafile (stencil)
 • opmaken artikellijsten
 • opmaken mechanische tekeningen
 • assemblage
 • testprocedure en controle
 • opmaken dossier CE

Een zeer belangrijk punt is dat er tussen de stappen door regelmatig overleg is met jou over de stand van zaken. We toetsen af of en in hoeverre het gevraagde mogelijk is en alternatieven worden besproken. De voortgang van het project wordt op regelmatige tijdstippen gecommuniceerd zodat bijsturing of last minute wijzigingen mogelijk zijn..

× Hoe kunnen we helpen?